തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി

തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി
Feb 2, 2022 12:41 PM | By Shyam

തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി. ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തടിക്കടവ് ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് ഒരു കോടി രൂപയും പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റ്യേരി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈ സ്കൂളിന് ഒരു കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത്. 


സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. തടിക്കടവ് സ്കൂളിൽ മുകളിലും താഴെയുമായി നാല് ക്ലാസ് മുറികളും, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം ശുചിമുറി ബ്ലോക്കുകളും ഉണ്ടാകും.

കുറ്റ്യേരി സ്കൂളിൽ താഴത്തെ നിലയിൽ നാല് ക്ലാസ് മുറിയും, ശുചിമുറി ബ്ലോക്കും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികളുമാണ് നിർമ്മിക്കുക.

Thalipparamb mandalam

Next TV

Related Stories
ഡി എ ഡബ്ല്യു എഫ് കുറ്റ്യേരി യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ നടന്നു

Nov 28, 2022 05:11 PM

ഡി എ ഡബ്ല്യു എഫ് കുറ്റ്യേരി യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ നടന്നു

ഡി എ ഡബ്ല്യു എഫ് കുറ്റ്യേരി യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ നടന്നു...

Read More >>
പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി

Nov 28, 2022 04:56 PM

പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി

പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിന്...

Read More >>
കൊട്ടിയൂർ എൻ.എസ്.എസ്.കെ.യു.പി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര-കലോത്സവ മേളയിലെ വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു

Nov 28, 2022 04:46 PM

കൊട്ടിയൂർ എൻ.എസ്.എസ്.കെ.യു.പി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര-കലോത്സവ മേളയിലെ വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു

കൊട്ടിയൂർ എൻ.എസ്.എസ്.കെ.യു.പി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര-കലോത്സവ മേളയിലെ വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു...

Read More >>
പാഠ്യ പദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചക്ക് തുടക്കമായി

Nov 28, 2022 04:41 PM

പാഠ്യ പദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചക്ക് തുടക്കമായി

പാഠ്യ പദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചക്ക്...

Read More >>
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ; ഉപഹാരം കൈമാറി

Nov 28, 2022 04:28 PM

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ; ഉപഹാരം കൈമാറി

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ; ഉപഹാരം...

Read More >>
ഫോട്ടോ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു

Nov 28, 2022 03:52 PM

ഫോട്ടോ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഫോട്ടോ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു...

Read More >>
Top Stories